Katedra Wawelska KATEDRA,
GROBY, DZWON, MUZEUM
Wawel slide 3 Katedra,
GROBY, DZWON, MUZEUM
Wawel slide 2 KATEDRA,
GROBY, DZWON, MUZEUM
katedra wawelska slider 4 KATEDRA,
GROBY, DZWON, MUZEUM
Historia

Muzeum na Wawelu

Muzeum Katedralne im. Jana Pawła II położone jest na wzgórzu Wawelskim między Bramą Wazów a dawnym budynkiem Zamkowego Seminarium Duchownego. Mieści się w Domu Katedralnym, budynku scalonym z dwóch XIV-wiecznych domów. Część wschodnia, przyległa do Bramy Wazów, to dawna kamienica zbudowana za czasów Kazimierza Wielkiego, od XVI wieku należąca do kolegium rorantystów kaplicy Zygmuntowskiej. Część zachodnia to dawny Dom Gotycki – siedziba kolegium mansjonarzy katedralnych sprawujących liturgię w kaplicy Mariackiej.

W 1901 roku oba budynki odkupiła Kapituła Katedralna na Wawelu w celu przechowywania zabytków pochodzących z Katedry Wawelskiej. Ich gruntowną restaurację przeprowadzili dwaj wybitni architekci – prof. Sławomir Odrzywolski oraz prof. Zygmunt Hendel. W 1906 roku z inicjatywy Księcia Kardynała Jana Puzyny w budynkach tych założono Muzeum Diecezjalne. Fakt ten upamiętniono płytą marmurową, znajdującą się obecnie nad wejściem do budynku.

[/eltdf_elements_holder_item]

Ekspozycja obejmuje najstarsze i najważniejsze regalia polskie oraz przedmioty związane z kultem religijnym: wyroby rzemiosła artystycznego, tkaniny, obrazy i rzeźby pochodzące z fundacji królewskich, biskupich i szlacheckich, należące do najcenniejszych pamiątek Narodu Polskiego. Zaprezentowano na niej najcenniejsze obiekty z różnych epok rezygnując niejednokrotnie z chronologii czasowej na rzecz wartości historycznej i artystycznej prezentowanych dzieł.

Na zdjęciu obok przedstawiona jest katedra biskupa Gembickiego, na której znajdują się sylwetki świętych Piotra i Pawła. Jest to jedyna oryginalna, zachowana katedra na Wawelu. Ponad nią znajduje się baldachim, który jest pamiątką z najbardziej uroczystej koronacji jaka miała miejsce w Katedrze na Wawelu. 17 stycznia 1734 roku ukoronowano Augusta III. Na tę okazję Jan Sebastian Bach skomponował „Gloria” i „Kyrie”, wchodzące w skład mszy h- moll.

Katedra

Groby Królewskie

Katedra Wawelska, to miejsce pochówku polskich monarchów. Początkowo królów chowano w komorach grobowych znajdujących się pod posadzką. Pierwszym, który spoczął na Wawelu był król Władysław Łokietek. Począwszy od króla Kazimierza Jagiellończyka ustalił się zwyczaj grzebania królów w osobnych kaplicach dobudowanych do Katedry. Jako pierwsza powstała Kaplica Świętokrzyska bogato zdobiona dekoracją malarską przez malarzy ruskich, ze wspaniałym nagrobkiem króla Kazimierza Jagiellończyka wyrzeźbionym przez Wita Stwosza, uznawanym za arcydzieło sztuki późnogotyckiej. Wyjątkowym nagrobkiem jest nagrobek króla Jana Olbrachta w niezwykłej renesansowej oprawie architektonicznej w formie antycznego łuku triumfalnego zaprojektowanej przez Franciszka Florentczyka, który wystawiła królowi jego matka – królowa Elżbieta Rakuszanka.

Wśród licznych kaplic Katedry Wawelskiej na szczególną uwagę zasługuje kaplica ufundowana przez króla Zygmunta I Starego zwana Zygmuntowską. Zaprojektowana przez włoskiego mistrza Bartolomeo Berrecci i wykonana w latach 1519-1533 przez rzeźbiarzy włoskich stanowi perłę renesansu Europy Środkowej. Jednak sam Król Zygmunt I Stary oraz jego następcy wraz z członkami królewskich rodzin są pochowani w podziemnych kryptach katedralnych. Większość znajdujących się tam trumien i sarkofagów królewskich to prawdziwe arcydzieła sztuki odlewniczej takie jak sarkofagi Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III oraz złocone miedziane trumny Władysława IV oraz jego żony Cecylii Renaty. Ostatnie nagrobki królewskie – króla Michała Korbuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego wzniesiono w połowie XVIII wieku z fundacji Księcia Michała Kazimierza Radziwiłła.

Tu wśród powierzonych Bogu pamiątek i wspomnień żyjesz wielkim życiem przeszłości, tu, jeżeli tylko umiesz czytać uczuciem, gmach ten stanie ci się kamienną księgą dziejów kraju i kościoła i będziesz w niej czytał to, co cię zachwyci, rozczuli, nauczy i cnotliwym uczyni.

Oto tu wszystko jest Polską, kamień każdy i okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią, budowy tej częścią. Oto i my teraz przydajemy miary ciału temu – i my teraz dopiero wśród tych murów jesteśmy Polską.

Wawel jako świętość narodowa może być porównywany do Syjonu i Akropolu; jako stolica wielkich królów do Palatynu. Ale nad te wzgórza zyskał jeszcze osobny, wprawdzie nieco żałobny urok, mianowicie że się stał nekropolią królów polskich.

Nasze Produkty

Sprzedaż Biletów

Katedra Wawelska logo2

Pon – Sob: 9:00 – 17:00 Nd: zamknięte

Dorośli: 23zł

Parafia Archikatedralna św. Stanisława B. M. i św. Wacława M.
Wawel 3, 31-001 Kraków