d

regulamin zwiedzania katedry

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Godziny otwarcia Katedry Wawelskiej dla zwiedzających:
  w sezonie wiosenno-letnim (od kwietnia do września):
  poniedziałek – sobota: 9:00 – 17:00
  niedziele i święta: 12:30 – 17:00
  w sezonie jesienno-zimowym (od października do marca):
  poniedziałek – sobota: 9:00 – 16:00
  niedziele i święta: 12:30 – 16:00.
 2. Godziny otwarcia Muzeum Katedralnego dla zwiedzających:
  w sezonie wiosenno-letnim (od kwietnia do września):
  poniedziałek – sobota: 9:00 – 17:00
  w sezonie jesienno-zimowym (od października do marca):
  poniedziałek – sobota: 9:00 – 16:00
  W niedziele i święta Muzeum Katedralne jest nieczynne.
 3. Katedra Wawelska i Muzeum Katedralne są zamknięte dla zwiedzających
  w dniach:
  — 1 listopada
  — 24 grudnia
  — 25 grudnia
  — 1 stycznia
  — w Wielki Czwartek
  — w Wielki Piątek
  — w Wielką Sobotę
  — w Święto Zmartwychwstania Pańskiego.
 4. Podstawą wejścia do Dzwonu Zygmunta, Grobów Królewskich,
  Kaplicy Potockich, Kaplicy Świętokrzyskiej, Kaplicy Królowej
  Zofii i Muzeum Katedralnego jest posiadanie ważnego biletu
  wstępu zakupionego w kasie Katedry Wawelskiej. Bilet wstępu
  należy zachować do kontroli, która będzie dokonywana przed
  wejściem do wyżej wymienionych miejsc.
 5. Zakup biletów jest możliwy do 30 minut przed zamknięciem Katedry
  Wawelskiej.
 6. Wejście do Katedry Wawelskiej i Muzeum Katedralnego jest
  możliwe najpóźniej do 30 minut przed godziną ich zamknięcia.
 7. Kasy biletowe Katedry Wawelskiej prowadzą sprzedaż następujących
  biletów wstępu:
  A) normalne
  B) ulgowe – upoważniają do 50% zniżki – przysługują dzieciom i
  młodzieży szkolnej, studentom do lat 26, nauczycielom, emerytom,
  rencistom zarówno z Polski jak i zza granicy za okazaniem
  ważnej legitymacji
  C) zbiorowe – dotyczą grup zorganizowanych powyżej 10 osób
  z przewodnikiem posiadającym licencję Urzędu Marszałkowskiego
  Województwa Małopolskiego.
 8. Dla dzieci do 7 roku życia bilet wstępu jest bezpłatny.
 9. W związku z okresowymi pracami konserwatorskimi prowadzonymi
  na terenie Katedry Wawelskiej i Muzeum Katedralnego,
  Parafia Archikatedralna zastrzega sobie prawo do ich okresowego
  zamknięcia dla ruchu turystycznego.
 10. W przypadku okresowego zamknięcia dla zwiedzających Dzwonu
  Zygmunta, Grobów Królewskich, Kaplicy Potockich, Kaplicy
  Świętokrzyskiej, Kaplicy Królowej Zofii lub Muzeum Katedralnego
  bilet wstępu można wykorzystać w ciągu 7 dni po ich udostępnieniu
  dla ruchu turystycznego.

INFORMACJE PORZĄDKOWE

 1. Zwiedzając Katedrę Wawelską należy:
  — zachować ciszę
  — wyłączyć telefony komórkowe
  — mieć godny strój (zakryte ramiona i plecy).
 2. W Katedrze obowiązuje zakaz:
  — zwiedzania podczas trwania nabożeństw
  — robienia zdjęć (jedyne miejsce nieobjęte zakazem to Dzwon
  Zygmunta)
  — spożywania posiłków i napojów, żucia gum
  — wygłaszania wykładów, prowadzenia zajęć szkolnych lub akademickich
  bez zgody kustosza Katedry
  — noszenia nakryć głowy przez mężczyzn.
 3. Zabrania się wstępu do Katedry Wawelskiej osobom nietrzeźwym
  lub zachowującym się w sposób, który zakłóca porządek
  zwiedzania i normy bezpieczeństwa oraz narusza ogólnie przyjęte
  normy zachowania w miejscach sakralnych.
 4. Katedrę Wawelską należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym
  kierunkiem zwiedzania. Zabrania się naruszania obowiązującego
  kierunku zwiedzania.
 5. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych
  przez pracowników Wewnętrznej Służby Ochrony Katedry
  na Wawelu.
  REGULAMIN DLA GRUP
 6. Grupę zorganizowaną tworzy co najmniej 11 osób i opiekunowie.
 7. Wstęp wolny dla opieki udziela się grupom dzieci i młodzieży
  szkolnej zgodnie z zasadą: jeden opiekun na 10 osób .
 8. Za zachowanie grup dzieci i młodzieży podczas zwiedzania odpowiadają
  opiekunowie.
  Do ich obowiązków należy:
  — dbanie o bezpieczeństwo grupy
  — zwracanie uwagi na kulturę osobistą grupy
  — stosowanie się do poleceń pracowników Wewnętrznej Służby
  Ochrony Katedry na Wawelu.
 9. Grupom zorganizowanym z przewodnikiem posiadającym
  uprawnienia nadane przez Marszałka Województwa Małopolskiego,
  zwanego niżej „przewodnikiem” przysługuje bilet zbiorowy
  zgodny z obowiązującym cennikiem.
 10. Przewodnik powinien być obecny przy zakupie biletu zbiorowego.
 11. Przewodnik powinien posiadać identyfikator zawieszony w widocznym
  miejscu.
 12. Przewodnik powinien stosować się do poleceń pracowników Wewnętrznej
  Służby Ochrony Katedry na Wawelu.
 13. Przewodnik odpowiada za zachowanie i kulturę osobistą osób,
  które są przez niego oprowadzane po Katedrze Wawelskiej i Muzeum
  Katedralnym.

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY BILETÓW JEST PRZEZNACZONY NA UTRZYMANIE I KONSERWACJĘ KATEDRY WAWELSKIEJ

Katedra Wawelska logo2

Pon – Sob: 9:00 – 16:00 Nd: zamknięte

Pon – Sb: 9:00 – 16:00 Nd: 12:30 – 17:00

Bilet normalny: 23 zł | Bilet ulgowy: 16 zł | Bilet normalny z audioprzewodnikiem: 36 zł | Bilet ulgowy z audioprzewodnikiem: 25 zł

Parafia Archikatedralna św. Stanisława B. M. i św. Wacława M.
Wawel 3, 31-001 Kraków